Verktøy

Her ligger verktøy for opplæring av fasilitatorer i EPC, presentasjoner o.l.

Presentasjon for fasilitatorer: Opplæringsmateriell-fasilitatorer

Informasjonsbrosjyre til byggeiere: EPC-byggeier_brosjyre

Veiledning for fasilitatorer: Håndbok_for_fasilitatorer

 

Konkurransegrunnlaget  for EPC i kommunene

Dette dokumentet er et eksempel på en konkurranse for EPC for tre Hadelandskommuner (Gran, Jevnaker og Lunner). Anbudsformen er konkurranse med forhandling mellom de konkurrerende  tilbyderne. Resultatet er tre separate EPC-kontrakter – en for hver fase av prosjektet, for samme tilbyder.

Interesserte tilbydere kan sende et tilbud på prosjektet, som inkluderer garantert energibesparelse, gjennomføring og oppfølging,  i tråd med EPC-kontrakten.  Som en del av tilbudet må også tilbyder gjennomføre en kompetanse og kretivitetstest i form av en detaljert enøk-analyse på et bestemt bygg. Resten av bygningsmassen vil bli analysert i den første fasen av prosjektet, deretter er det opp til kunden om man vil entre fase 2 og 3. Kontrakter vil deretter bli inngått for hver av de tre fasene.

Konkurransegrunnlaget beskriver alle fasene, og er den vanligste finansieringsmodellen for EPC i Norge

Konkurransegrunnlag_EPC

Vedlegg B Avtale om eiendomsutviklingsprosjekt

Vedlegg C_Avtale_om_prosjektutvikling

Vedlegg D Avtale om prosjektgjennomføring

Vedlegg E_Avtale_om_prosjektoppfølging

 

Norsk Standard – kontraktsdokument for EPC-prosjekter

Dette dokumentet inneholder generell beskrivelse av modellen for EPC-prosjekter i Norge. Det inkluderer kontraktsregelverk for garantert energisparing i bygninger. En energisparekontrakt mellom kunde/byggeier og en tilbyder/entreprenør. Standarden omfatter generelle regler og forskrifter for alle faser av et EPC-prosjekt og maler for ulike former og avtaler som er nødvendig for å sikre økonomisk og juridisk sikkerhet for både kunden og tilbyderen. Standarden er en offisiell anbefaling om hvordan du setter opp et EPC-prosjekt fra konkurransegrunnlaget og gjennom alle prosjektets faser.

D24 NO39 – Norsk Standard for EPC

 

 

Nyhetsbrev

Følg oss!