Bilde seminar Akershus 111214 2

Nyheter & Aktiviteter

Tre seminarer om EPC-fasilitatorens rolle avholdt i Norge

Tre opplæringsseminarer ble gjennomført på høsten i 2014 og våren 2015. Alle roller og aktører i et EPC-prosjekt ble belyst, med fokus på fasilitatorens rolle. NEE (Norsk Enøk og Energi) sto for seminarene i samarbeid med Akershus- og Østfold fylkeskommuner, samt fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder. Til sammen hadde seminarene nær 100 deltakere som besto av blant annet EPC kunder/kommuner, EPC-leverandører/tilbydere samt eksisterende og potensielle EPC fasilitatorer var til stede.

Deltakere kunne blant annet få med seg presentasjoner fra statsselskapet Enova, leder for komiteen for den nye offisielle standard for EPC, Marianne Dragsten, samt sivilingeniør Kjell Gurigard som fokuserte på status for EPC i Norge. Representanter fra ulike norske kommuner presenterte sine erfaringer med EPC-prosjekter, samt hvilken rolle og betydning fasilitatoren hadde i deres prosjekter.

Tilbakemeldinger fra deltakerne var positive, og lunsjen ble benyttet til å skape kontakt mellom kunder, tilbydere og potensielle fasilitatorer. Håndbok for fasilitatorer, samt annet materiell ble delt ut og oversendt til alle deltakerne etter seminaret.

 

Nyhetsbrev

Følg oss!