Best Practice Database – Eksempler på vellykkede EPC prosjekter

I EESI 2020 prosjektet ble kunnskap om EPC fra hele Europa samlet og en rekke markedsmateriell og opplæringsprogrammer rettet mot EPC fasilitatorer og EPC-kunder utviklet. Som et ledd i dette arbeidet ble eksempler på vellykkede EPC prosjekter fra hele Europa samlet i en database kalt «Best Practise Database».

Det er samlet informasjon og statistikk på totalt 59 EPC-prosjekter fra store deler av Europa.. Det er 9 norske prosjekter i den internasjonale databasen. Her finner dere tre av dem oversatt til Norsk.

Målgruppen for databasen er både EPC-fasilitatorer og EPC-kunder. Databasen vil bli videreført gjennom det nystartede EU-prosjektet guarantEE. Du finner mer informasjon om dette prosjektet på: www.guarantee-project.eu

For mer informasjon om norske EPC-prosjekter og andre resultater fra EESI 2020 er du velkommen til å ta kontakt med Liv R. Lindseth, liv@nee.no, +47 95 22 04 82.

Ullensaker rådhus

EPC i Ullensaker kommune

Bygninger og utgangspunkt Bygninger 23 […] Mer »

Åmot Rådhus - overview city hall

EPC i Åmot kommune

Bygninger og utgangspunkt Bygninger Prosjektet […] Mer »

Kongsberg rådhus

Kongsberg

Bygninger og utgangspunkt Bygninger EPC-prosjektet […] Mer »