Instillingsnotat

I dette notatet presenteres anbefalinger for å overkomme noen av barrierene for å bedre energieffektivitet i eksisterende bygg i EU. Notatet bygger på erfaringen fra deltagere i 9 europeiske regioner, som har benyttet EPC konseptet for å utnytte det enorme potensialet for energieffektivisering i bygninger. Dette er nøkkelen til bedre produktivitet, energisikkerhet, utvikling av arbeidsplasser og lavere karbonintensitet.

Klikk på lenken for å lese: EESI2020-Innstillingsnotat

Nyhetsbrev

Følg oss!