EPC – et effektivt virkemiddel i fylkesenergi planleggingen

Samarbeidet mellom fasilitator Kjell Gurigard og EESI 2020 Prosjektet, har så langt resultert i 7 EPC-prosjekter i Akershus siden 2013 og enda et prosjekt er i anmarsj. Den eksisterende Klima- og energiplanen for Akershus fylke nevner spesifikt EPC som en anbefalt metode for å spare energi i bygninger. En ny plan er ventet snart.

– Energieffektivisering er en viktig del av den eksisterende Klima- og energiplanen for Akershus fylkeskommune, og EPC har vist seg å være den mest effektive metoden for energireduksjon i offentlige bygg, sier Stig Hvoslef, vitenskapelig koordinator for klima og miljø i Akershus Fylkesadministrasjon.

– De gode erfaringene fra de første sju EPC- prosjektene vil gjøre det mulig å sette enda sterkere mål i den nye Klima- og energiplanen som vil bli utviklet i samarbeid med kommunene i Akershus i løpet av 2016 og 2017.

Stig Hvoslef, koordinator for klima og miljø i Akershus fylke, samt medlem av arbeidsgruppen i EESI2020.

Stig Hvoslef, koordinator for klima og miljø i Akershus fylke, samt medlem av arbeidsgruppen i EESI2020.

 

Akershus fylkeskommune (2015-2019) stemmegivningen under møtet 14 desember 2015

Akershus fylkeskommune (2015-2019) stemmegivningen under møtet 14 desember 2015

Nyhetsbrev

Følg oss!