Sudionici projekta

Ime sudionika Skraćeno ime Oznaka države Profil organizacije Glavna uloga u konzorciju
Berlinska energetska agencija BEA DE Energetska agencija Koordinacija, Stariji partner, Tehnički stručnjak, Osposobljavatelj, Facilitator
SEVEn, Centar za energetsku učinkovitost SEVEn CZ Savjetovanje Stariji partner, Tehnički stručnjak, Osposobljavatelj, Facilitator
Energetska agencija iz Graza GEA AT Energetska agencija Stariji partner, Tehnički stručnjak, Osposobljavatelj, Facilitator
Norveško trgovačko društvo za energetsku učinkovitost (Norwegian Energy Efficiency Inc) NEE NO Savjetovanje, ESCO Stariji partner, Tehnički stručnjak, Facilitator
Agencija za upravljanje energijom Grada Dublina Codema IE Energetska agencija Mlađi partner, Kontakt za grad, Facilitator, Stručnjak za politike
Europski institut za rad ELI BG Savjetovanje, Udruga Mlađi partner, Kontakt za grad, Facilitator
Faktor4 Faktor4 BE Savjetovanje Mlađi partner, Kontakt za grad, Facilitator
Energetski institut u Kataloniji ICAEN SP Energetska agencija Mlađi partner, Kontakt za grad, Facilitator
Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske REGEA HR Energetska agencija Mlađi partner, Kontakt za grad, Facilitator

Bilten

Pratite nas!