Očekivani rezultati

  • Dopuna i prikupljanje osnovnih dokumenata o EPC modelu u svakoj zemlji sudionici projekta (regionalna analiza tržišta, postojeće dobre prakse, alati za ocjenu projekta, primjeri ugovora, itd.)
  • Izrada vodiča za provedbu projekata po modelu EPC te specifičnih analiza tržišta u svrhu dopune i poboljšanja postojećih resursa i materijala o EPC modelu
  • Obrazovanje i trening o EPC modelu na osnovi specifičnih trening materijala, prilagođenih za tržište svake zemlje sudionice
  • Razvoj dugoročnih EPC programa u ciljanim velikim gradovima ili regijama. Najmanje 54 potencijalna EPC projekta će biti identificirana i početno pripremljena, a 20 EPC projekta će biti provedena do kraja aktivnosti

Bilten

Pratite nas!