Izjave potpore

zupanKarlovačka županija sustavno potiče iskorištavanje obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Pored kontinuirane podrške koju pruža provedbi projekata različitih fizičkih i pravnih osoba na svom području, Županija i sama teži postati predvodnik u odgovornom gospodarenju energijom. Zbog toga je energetska obnova javnih zgrada jedan od županijskih prioriteta jer obuhvaća više pozitivnih aspekata kao što su smanjenje potrošnje energije, niži troškovi za grijanje i rasvjetu, primjena suvremenih tehnoloških rješenja, smanjenje štetnog utjecaja na okoliš itd. Osnovna je prepreka većem broju projekata energetske obnove cijena njene provedbe – visoki investicijski troškovi nerijetko predstavljaju prevelik izazov za proračune jedinica područne (regionalne) samouprave. Stoga je provođenje energetske obnove po modelu ugovaranja energetskog učinka (EPC) Županija prepoznala kao izvrsno rješenje – troškovi rekonstrukcije objekta vraćaju se tijekom trajanja ugovora iz ušteda koje se ostvaruju zahvaljujući provedenoj energetskoj obnovi. Partner u projektu je tvrtka specijalizirana za pružanje energetske usluge (ESCO) koja osigurava financiranje te potom provodi energetsku obnovu i jamči za uštede što značajno pojednostavljuje cijeli postupak. Uzimajući u obzir nedostatak većeg broja objekata obnovljenih prema EPC modelu, nameće se potreba poticanja stvaranja i sustavnog razvoja EPC tržišta. Stoga su aktivnosti koje u sklopu projekta IEE EESI 2020 provodi Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) dobrodošla potpora uspostavi EPC modela u Karlovačkoj županiji. Dvije osnovne škole odabrane su kao pilot projekti čija će energetska obnova biti provedena zahvaljujući pripremi koja će biti izvršena u sklopu projekta IEE EESI 2020. Vjerujem da će pozitivni učinci obnove po EPC modelu potaknuti njegovu široku primjenu na području Karlovačke županije. Zbog toga će u Programu energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Karlovačke županije 2015.-2017. godine (u izradi) EPC biti naveden kao jedan od instrumenata za povećanje energetske učinkovitosti.

Ovim putem izražavam potporu projektu IEE EESI 2020 i veselim se što većem broju zgrada obnovljenih po EPC modelu.”

Ivan Vučić, dipl. ing.
župan Karlovačke županije

 

domacUloga energetskih agencija prije svega obuhvaća pružanje stručne pomoći u organizaciji i provođenju konkretnih energetskih projekata. Jedan je od ključnih problema s kojim se u svojem svakodnevnom radu susrećemo predstavlja nedostatak financijskih sredstava za realizaciju svih onih projekata koje bi mogli i trebali provesti s ciljem povećanja energetske učinkovitosti, povišenja udjela obnovljivih izvora energije i smanjenja štetnog utjecaja na okoliš. Takvi projekti značajno pridonose ostvarivanju zajedničkih europskih ciljeva te, što je još važnije, kvaliteti života građana. Ugovaranje energetskog učinka (EPC) predstavlja izvrsnu alternativu uobičajenom načinu energetske obnove – EPC model pokazuje kako se isplative mjere energetske učinkovitosti mogu provesti i bez dodatnog zaduživanja. Otplata investicije kroz razliku troškova za energiju prije i nakon provedene energetske obnove (ušteda) vrlo je atraktivan koncept koji, premda jednostavan na prvi pogled, zahtijeva visoku razinu stručnosti u različitim područjima: tehničkom, ekonomskom i pravnom. Multidisciplinarnost struka koje moraju biti uključene u provedbu čini svaki EPC projekt vrlo složenim: određivanje duljine trajanja ugovora između tvrtke pružatelja energetske usluge (ESCO) i naručitelja energetske usluge (vlasnika i/ili korisnika objekta), definiranje mjera koje će se primijeniti, način mjerenja i verifikacije učinka i određivanje ušteda postignutih zahvaljujući energetskoj obnovi, vlasništvo nad ugrađenom opremom i uređajima itd. samo su neka od pitanja o kojima se moraju složiti vlasnik zgrade i ESCO prije potpisivanja ugovora o energetskom učinku. Raznolikost struka potrebnih za uspješnu realizaciju EPC projekta te nedostatak odgovarajuće osposobljenog osoblja najčešće su prepreke provođenju EPC projekata. Zbog toga upravo energetske agencije trebaju preuzeti ulogu pokretača i promotora ovog modela energetske obnove. Također, s obzirom na njihovu ulogu i područja djelatnosti, one predstavljaju i logičan izbor za nepristranog posrednika između vlasnika (korisnika) zgrade s jedne i tvrtke pružatelja energetske usluge (ESCO) s druge strane. Projekt IEE EESI 2020 u fokusu svojih aktivnosti postavlja razvoj tržišta u području ugovaranja energetskog učinka (EPC). Korištenjem pozitivnih iskustava partnera, većim dijelom energetskih agencija iz europskih zemalja u kojima je EPC uobičajena metoda energetske obnove, REGEA, kao hrvatski predstavnik u međunarodnom konzorciju projekta EESI 2020 prenosi i domaćem tržištu prilagođava dobru inozemnu EPC praksu potičući na taj način razvoj hrvatskog EPC tržišta. Iskustva prikupljena tijekom energetske obnove pilot projekata u Karlovačkoj županiji poslužit će kao osnova za daljnju primjenu EPC modela ne samo na razini Županije, već i u cijeloj Hrvatskoj.

Energetska obnova uz zajamčene uštede energije upravo počinje!”

Dr. sc. Julije Domac, dipl. ing.
ravnatelj Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske (REGEA),
predsjednik Europskog udruženja energetskih agencija i regija (FEDARENE)

Bilten

Pratite nas!