Intelligent Energy Europe

Europska agencija za konkurentnost i inovacije (EACI) vodi program Inteligentna energija u Europi (IEE) u ime Europske komisije i želi premostiti razliku između EU politika i utjecaja koji su one imale na tlo. IEE:

  • njegovanje energetske učinkovitosti i racionalnog korištenja izvora energije
  • promocija novih i obnovljivih izvora energije te podržavanje raznolikosti izvora energije
  • promocija energetske učinkovitosti i korištenje novih i obnovljivih izvora energije u transportu, poput biogoriva.

IEE program 2007.-2013. čini sastavni dio Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije EU-a (CIP). Njegov globalni budžet od 730 milijuna EUR koristi se za podržavanje europskih projekata prema godišnjem pozivu za prijedloge projekata. Financiranje pokriva do 75 posto prihvatljivih projektnih troškova. Krajem 2009. godine EACI je upravljao s više od 450 IEE projekata, a program je podržao uspostavljanje 60 novih lokalnih ili regionalnih energetskih agencija. Inicijative koje je financirao IEE također uključuju Inicijativu ManagEnergy i kampanju Održiva energija Europe.

Bilten

Pratite nas!