Objavljeni EPC info materijali

U sklopu projekta IEE EESI 2020 pripremljeni su i na hrvatski jezik prevedeni dokumenti o ugovaranju energetskog učinka (EPC). Cilj je promotivnih materijala zainteresirati stručnu javnost o mogućnostima koje nudi model ugovaranja energetskog učinka te pružiti osnovne informacije o načinu provedbe EPC projekta, a bit će korišteni i u okviru radionica (seminara) za posrednike u provođenju EPC projekata koje će se održati početkom 2015. godine. Materijali su dostupni na {link na preuzimanja}

Bilten

Pratite nas!