Visió

La visió de EESI 2020 vol arribar més enllà de l’etapa de projectes pilot d’energia ( EPC ), a un ampli desplegament . EPC ha demostrat ser eficaç com una eina important per a l’estalvi d’energia per a les ciutats i regions , però només hi ha alguns exemples d’ús sistemàtic dels programes estratègics (per exemple RE.FIT , Berlín Energy Saving Partnership).
A mig termini, l’objectiu és que cada ciutat consideri l’EPC com un mitjà per posar en pràctica mesures d’estalvi d’energia i sempre que sigui possible utilitzin l’EPC com a eina per a projectes de renovació integral d’un gran nombre d’edificis (o fins i tot més enllà del sector de la construcció com per exemple a l’enllumenat públic i altres sectors).

L’equip d’ESSI 2020 considera, doncs, l’EPC com una eina estàndard per a l’eficiència energètica que pot contribuir a la consecució d’una taxa anual de renovació energètica dels edificis públics d’un tres per cent. Això s’ha d’aconseguir implementant amb èxit programes estratègics d’EPC de llarg termini a les nou ciutats i regions metropolitanes.

L’objectiu és ajudar a treballar per aconseguir un nou marc a l’any 2020 amb les eines i procediments disponibles que han demostrat ser eficaços en la majoria dels estats membres de la UE. Al 2020 aquests projectes pioners s’haurien de multiplicar en més de 100 grans ciutats d’Europa que utilitzaran EPC d’una forma més generalitzada.
Una vegada que la demanda s’ha desenvolupat a partir dels potencials clients, és natural que es generi una resposta des del costat de l’oferta, i també des del costat dels facilitadors. Així, al 2020 més de 50 facilitadors de projectes EPC estaran desenvolupant activament projectes a Europa. Aquests facilitadors podrien ser no només les agències d’energia, sinó també consultories privades que hagin adquirit beneficis en l’experiència de les capacitacions i activitats de seguiment del EESI 2020.
Per tant, cada client potencial a Europa podrà obtenir l’ajuda d’un facilitador de projectes EPC amb experiència .

Finalment , els socis del EESI 2.020 continuaran desenvolupant projectes EPC després de la finalització del projecte, amb el desenvolupament inicial d’aproximadament 150 projectes EPC amb 150 milions d’euros d’inversió potencial que suposen un estalvi d’energia primària en comparació amb projeccions de 53.000 tep / any i la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a 116.000 t CO2/any ) fins al 2020.

Butlletí

Segueix-nos!