SEVEn – República Txeca

Seven ser la primera consultoria creada per promoure sistemàticament l’ús del mètode d’EPC al mercat txec a principis de 1990. Durant molt de temps, s’ha encarregat de l’organització de seminaris i cursos i ha donat suport al naixement dels primers projectes, importats d’experiències realitzades a l’estranger. També ha treballat per l’aplicació de procediments verificats metodològicament al territori txec.

Durant els últims quinze anys , Seven ha participat en la realització de diverses desenes de projectes amb el model dels serveis energètics, no només per a la prestació directa de serveis EPC per al client , sinó també amb projectes per al desenvolupament del mercat de serveis energètics a la República Txeca. En aquest sentit, s’han recullit molts estudis, i s’han dut a terme una sèrie de publicacions txeques sobre EPC. Cada any realitza també formació específica per a empreses, així com seminaris i conferències per als consumidors potencials de serveis energètics.

En els últims anys, Seven s’ha especialitzat en l’organització de procediments de selecció per al subministrament de serveis energètics i en la preparació de contractes EPC adaptats als clients que contracten serveis energètics.
En l’actualitat, en el marc dels projectes europeus, Seven està involucrat en la difusió de la seva experiència amb EPC, a altres països que ho sol·licitin.

Per més informació:

SEVEn
Mr. Vladimir Sochor
Americka 17
120 00 Prague 2
Czech Republic

Tel.: 420.224.252.115
Fax: 420.224.247.597
E-Mail: vladimir.sochor@svn.cz
Web: www.svn.cz

Butlletí

Segueix-nos!