Vista del casc antic de Barcelona i la façana litoral. Foto: Francisco Sánchez

ICAEN- Espanya

L’Institut Català d’Energia té per finalitat l’impuls i realització d’iniciatives i de programes d’actuació per a la recerca, l’estudi i el suport de les actuacions de coneixement, desenvolupament i aplicació de les tecnologies energètiques, incloses les renovables, la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica, el foment de l’ús racional de l’energia i, en general, l’òptima gestió dels recursos energètics en els diferents sectors econòmics de Catalunya.

La millora de l’eficiència energètica en el parc d’edificis és una de les accions clau per assolir els objectius de la unió europea per a l’any 2020;  accelerant així la transició cap a una economia competitiva i baixa en carboni.   Per aquest motiu, des de l’any 2011, l’ICAEN esta desenvolupant un pla d’estalvi i eficiència energètica dels edificis públics de Catalunya basat en la implantació de solucions EPC en serveis energètics.  Aconseguint a mig termini, la creació d’un nou mercat amb capacitat d’expandir-se cap a la totalitat del parc d’edificis existents.

Participar en el projecte ESI2020 és una acció clau que dóna suport al programa a través de la creació d’una xarxa europea d’experts en la implantació de projectes EPC des de consorcis publico-privats i/o des de l’administració pública.

Per més informació:

Institut Català d’Energia
Albert Salas Dalmau
C/ Pamplona, 113, 3a pta.
08018 Barcelona

Tel.: +34 936220500
Email: albert.salasdalmau@gencat.cat
Web: www20.gencat.cat/portal/site/icaen

Butlletí

Segueix-nos!