Factor4 – Bèlgica

Factor4 és una ESCO i una EPC – empresa promotora de projectes especialitzats en el confort, l’eficiència energètica i les energies renovables en edificis no residencials, així com en grans projectes d’habitatges i també en instal·lacions industrials. Entre els seus serveis s’inclouen: auditories energètiques i de confort, anàlisi del cost -benefici, monitorització de les mesures d’estalvi d’energia i la promoció de projectes EPC.

Factor4 funciona com una ESCO en el mercat de les empreses privades, duent a terme projectes d’eficiència energètica basats en el rendiment en col · laboració amb una xarxa de socis preferents, utilitzant el seu innovador enfocament Plus +. Al mercat dels edificis públics, funciona com un EPC – agents que donen suport a les autoritats públiques en la preparació i la realització de projectes EPC.

Factor4 és membre de diverses organitzacions professionals que treballen en el camp de l’eficiència energètica (per exemple Belesco, plataforma GreenBuilding Agoria, EVO, ATIC, ASHRAE, etc. ). Així mateix, l’entitat està certificada per EVO amb el “Certificat Professional de Mesura i Verificació” i actúa com a expert belga al Grup XVI Contractant d’Eficiència Energètica Van Het IEA ( Agència Internacional de l’Energia ).

Per més informació:

Factor4
Mr. Johan Coolen
Lange Winkelhaakstraat 26
2060 Antwerpen

Tel.: +32 32252312
Email: johan.coolen@factor4.be
Web: http://www.factor4.be/en

Butlletí

Segueix-nos!