Codema – Irlanda

Codema és l’Agència d’Energia de Dublín. L’Agència té el compromís de treballar amb les autoritats locals de Dublín en la millora de l’eficiència energètica dels edificis públics per tal de reduir les emissions de CO2 de la ciutat i aconseguir els ambiciosos objectius 20-20-20 en energia i medi ambient:

• Reducció del 20% de les emissions de gasos d’ efecte hivernacle a la UE respecte als nivells de 1990;
• Augment del 20%  la participació de les fonts renovables en la producció energètica del consum energètic de la UE ;
• Millora del  20 % de l’eficiència energètica de la UE .

Actúen com a assessors energètics dels Poders Locals i els representen com a experts en energia en diversos comitès directius. Codema treballa molt estretament amb Europa i ha tingut èxit en importar projectes europeus i implantar-los loclament a Dublín. L’Agència disposa també d’experts tècnics que monitoritzen el consum d’energia als edificis públics i assessoren en els estudis de construcció. A més, disposen d’un gran equip de comunicació i màrqueting, que duen a terme  campanyes de sensibilització energètica i de difusió dels resultats del projecte a través de mitjans de comunicació tradicionals i digitals.

Per més informació:

Codema
Joe Hayden
The Loft,
2 -4 Crown Alley,
Temple Bar, Dublin 2
Ireland

Tel: + 353 (0)1 707 9818
Email: joe.hayden@codema.ie
Webs: www.codema.ie

Butlletí

Segueix-nos!