Resultats Esperats

• Actualització i recopilació de documents essencials de l’EPC en cadascun dels països participants (anàlisi del mercat regional, de les millors pràctiques existents, de les eines per a l’avaluació, dels models de contractes de projectes, etc.)
Elaboració d’una guia per a facilitadors EPC, així com materials de màrqueting específics per complementar i aprofitar els recursos existents relacionats amb EPC.
• Formació per a la facilitació de projectes EPC basada en un kit de formació específic adaptat i específic per a cada entorn de mercat.
• Desenvolupament de programes d’EPC locals de llarga durada en els grans municipis o regions metropolitanes. S’identificaran i desenvoluparan les fases incials d’almenys 54 projectes EPC potencials i es duran a terme 20 projectes EPC abans de la finalització del projecte.

Butlletí

Segueix-nos!