Intelligent Energy Europe

El programa Intelligent Energy Europe (IEE) es administrat per l’Agència Executiva de Competitivitat i Innovació ( EACI ), en nom de la Comissió Europea, i té l’objectiu d’apropar les polítiques de la UE i la sostenibilitat del medi ambient  cap a la seva implementació.

Objectius del programa IEE :
• Fomentar l’eficiència energètica i l’ús racional dels recursos energètics
• Promoure noves fonts d’energia renovables, i fomentar la diversificació de les fonts d’energia.
• Promoure l’eficiència energètica i l’ús de noves fonts d’energia renovables en el transport, com els biocombustibles.

El programa 2007-2013 IEE forma part del Programa Marc de Competitivitat i Innovació (CIP) de la UE. El seu pressupost global de 730 milions d’euros s’utilitzarà per donar suport a projectes europeus en el marc de la convocatòria anual de propostes de projectes. El finançament cobreix fins al 75 per cent dels costos subvencionables del projecte .

A finals de l’any 2009 , l’EACI ha gestionat més de 450 projectes IEE i la creació de 60 noves agències d’energia locals i regionals amb el recolzament pel programa. Dins dels projectes EEI finançats també s’inclouen la iniciativa ManagEnergy i la Campanya Europea d’Energia Sostenible .

Butlletí

Segueix-nos!