Grups de públic objectiu

Els principals grups de públic objectiu EESI 2020 són els representants de les autoritats de gestió, els governs i els (grans) propietaris d’edificis a les ciutats i regions com a grup objectiu prioritari, però també són públic objectiu les consultories, agències d’energia, instituts de recerca, universitats i associacions.
Els representants de les ciutats o regions participants seran consultats directament en l’aplicació concreta dels projectes EPC, i els socis sènior tindran l’oportunitat de participar en les sessions de formació i esdevenir multiplicadors del concepte EPC.

Butlletí

Segueix-nos!