Criteris

Les normes genèriques dels Premis Europeus de Serveis Energètics es recullen a les bases dels premis que es poden trobar a continuació:

El termini per a presentar els formularis finalitza el dia 31 de maig de 2014. El projecte presentat s’ha d’haver realitzat entre els anys 2012 i 2013. Els premis s’atorgauen en les tres següents categories: Categoria 1: Millor Projecte de Serveis Energètics En aquesta categoria el jurat seleccionarà tres projectes. Es podràn presentar tots els projectes que tinguin les següents tres prioritats:

  • resultats excel·lents en estalvi energètic i/o protecció ambiental.
  • innovació (tecnològica, del model, fianncera, etc.)
  • alt potencial de replicabilitat

Els projectes més rellevants estan caracteritzats per ser extraodinàriament innovadors, però també molt pràctics. La EESA reconeix els projectes que podran conduir a nous projectes. En aquesta categoria s’avalurà el model del projecte, la seva contribució al desenvolupament ulterior del mercat, l’estalvi d’energia aconseguit i l’impacte a llarg termini associat.

Categoria 2: Millors Empresa de Serveis Energètics Aquesta categoria fa referència a empreses innovadores i de serveis energètics d’alt rendiment que són elementals per al futur desenvolupament dels mercat de serveis energètics. El premi en la categoria “Millor empresa de Serveis Energètics” es per a empreses que demostrin l’assoliment de l’estalvi d’energia en circulació,  capacitat d’innovació i alta qualitat de servei. Els criteris rellevants que es tindràn en compte són la preparació dels candidats per a afrontar els riscos d’entrar en nous mercats, la capacitat d’innovació en l’execució tècnica i el seu paper en el desenvolupament del mercats de serveis energètics, exemplificada en un projecte assolit amb éxit. • Criteris de presentació i formulari per a la categoria: Millor Empresa de Serveis Energètics. Categoria 3: Millor Promoció de Projectes de Serveis Energètics L’ EESA en aquesta categoria, premia persones i institucions que hagin prestat serveis destacats per a la difusió dels serveis energètics a Europa. La promoció de projectes d’aquest tipus, augmentarà l’arribada i difusió dels mateixos, permetent reconeuixer el potencial que tenen i augmentar-ne la seva replicabilitat. El jurat avalua els objectius assolits, les aportacions realitzades al desenvolupament del mercat i la implementació de solucions per superar barreres. • Criteris de presentació i formulari per a la categoria: Millor Promoció de Projectes de Serveis Energètics

Butlletí

Segueix-nos!