Actualitat

Aquest apartat inclourà les diferents activitats de participació i presentació de EESI 2020 en els esdeveniments i seminaris internacionals. L’objectiu de la participació en aquestes activitats és establir l’ EESI 2020 en l’àmbit energètic internacional d’Europa.

D’ entre les diferents activitats de difusió, en destaca el Premi Europeu de Serveis Energètics (EESA), del qual se’n celebraran almenys tres edicions (el 2014, 2015 i 2016).

El Premi Europeu de Serveis Energètic reconeix els esforços i l’èxit assolit en el desenvolupament dels serveis energètics per a l’eficiència energètica a Europa. Aquest prestigiós guardó ha estat atorgat anualment des de l’any 2005.

L’EESA , és així un mitjà per posar de relleu la capacitat i l’obertura del sector públic a la innovació. També es premia la capacitat de resposta i un cop més la innovació en la part dels procediments de licitació i la prestació de serveis energètics. L’escultura de bronze simbolitza el negoci i l’èxit.

L’EESA té els seus orígens en la iniciativa europea de Serveis Energètics.

Butlletí

Segueix-nos!