Casos d’èxit

En el marc del projecte EESI 2020  s’establiran les casos d’èxit com de les millors pràctiques i les eines essencials necessaries. En primer lloc, es durà a terme l’anàlisi del status quo regional. Aquesta anàlisi es farà mitjançant el recull i  inventari dels documents i instruments principals de l’EPC als nou països participants. Els documents de l’EPC s’adaptaran a les nou regions i ciutats.

Basant-se en l’avaluació i en el recull d’instruments, es desenvoluparà una base de dades dels casos d’èxit centrals EPC, que serà accessible en la llengua nacional de cada pàgina web nacional del projecte EESI 2020.

El públic objectiu d’aquesta base de dades EPC seran per una banda els facilitadors (consultors , agències de l’energia, etc ) i per una altra banda el públic objetiu final (és a dir, sobretot els responsables energètics i els funcionaris de les administracions públiques/ajuntaments). A més, proporcionarà un accés únic a les referències d’alta qualitat sobre l’EPC així com orientació i informació del sector.

El desenvolupament de la ” base de dades de casos d’èxit” europea es farà en col·laboració amb el projecte Transparense.

En una etapa posterior, es dissenyarà un accés a la informació rellevant dels projectes de referència avaluats des del punt de vista de l’usuari. A part de les dades principals del projecte (per exemple, els estalvis garantits) la idea és proporcionar també les dades de contacte de les parts interessades dels projectes en qüestió (quan sigui possible i acceptat per les parts interessades) per permetre als usuaris rebre i intercanviar experiències de primera mà .

Per tal de fer difusió dels serveis energètics, s’ha editat aquest audiovisual que té una doble funció; introduïr el concepte de la contractació de serveis energètics en la modalitat d’estalvis garantits i fer difusió de dos casos d’éxit realitzats a Catalunya. El cas del Gran Teatre del LICEU i el del Centre d’Alt Rediment de Sant Cugat.

 

 

11 centres de dia per a la gent gran

Valencia

Instal·lació i situació inicial Instal·lació […] Més »

Ópera de Barcelona (Gran Teatre del Liceu)

LICEU

Instal·lació i situació inicial Instal·lació […] Més »

TONA-city-Hall-foto

Tona

Instal·lació i situació inicial Instal·lació […] Més »

El Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat

Centre d’Alt Rendiment de San ...

Instal·lació i situació inicial Instal·lació […] Més »