Premis Europeus als millors Serveis Energètics -EESA Award 2015-

Criteris

Les regles generals per als Premis Europeus de serveis energètics s’estableixen segons l’Estatut per aquest premi:

La data límit per presentar les propostes és el 29 d Juny 2015.

Aquest premi per al millor “Servei Energètic Europeu” s’atorga en les 3 categories següents:

Categoria I: Best Energy Service Promotor (Millor promotor de Serveis Energètics)

En aquesta categoria es premia individus i institucions que han realitzat la difusió i propagació de serveis especialment destacats i excepcionals. Per al seu èxit es requereixen de forts multiplicadors amb reconegut potencial i que proporcionin la seva implementació.
Es poden presentar totes les activitats que de manera clara estiguin dins els següents criteris:

Contribució al desenvolupament del mercat

De quina manera les vostres activitats recents han contribuït a un major desenvolupament del mercat de Serveis Energètics a Europa? Per exemple:

 • Oferint productes estàndard i solucions a través de projectes específics?
 • Oferint transferència institucionalitzada de coneixement?
 • Creant consciència política en el vostre projecte.
Barreres considerades

Quines de les barreres existents heu considerat en les vostres activitats recents?

 • D’Informació, Organitzatives
 • Financeres
 • Legals
Resultats aconseguits

Quins resultats heu aconseguit recentment dins l’abast de la vostra tasca?

 • Formació d’organitzacions permanents i marcs normatius (per exemple: ESEs, xarxes, etc.)
 • Proporcionar beneficis socials, ambientals, econòmics (per exemple reducció de CO2, creació de riquesa i llocs de treball, baixar costos)
 • Volum dels Projectes (estalvis totals d’energia en kWh i en diners, edificis involucrats, volum línia base)
 • Submission criteria and template Best Energy Service Promoter 

Categoria II: Best Energy Service Provider (Millor proveïdor de Serveis Energètics)

Les empreses de serveis energètics innovadores i d’alt rendiment són fonamentals per al desenvolupament del mercat dels serveis energètics. El premi en la categoria de “millor proveïdor de serveis energètics” premia aquelles empreses que demostren grans estalvis d’energia, innovació i un servei d’alta qualitat.

Entre els criteris més importants està la disponibilitat d’acceptar riscos per entrar en nous mercats, la innovació tècnica en la implementació de projectes i el paper en el desenvolupament dels mercats de serveis energètics exemplificat en projectes d’èxit reals aconseguits.

Contribució al desenvolupament del mercat

Com han contribuït les vostres activitats recents al desenvolupament del mercat dels serveis energètics a Europa? Per exemple per:

 • Disponibilitat d’assumir riscos
 • Oferta de productes estàndard i solucions a projectes?
 • Oferta de transferència de coneixement i know-how ?
 • Creació de consciència política en el vostre projecte.
Innovació en implementació tècnica

Com avalueu la vostra innovació en implementació en relació a solucions estàndard i quina part de les solucions innovadores es basen en els vostres propis desenvolupaments?

 • Tecnologia (aplicació de conceptes i tecnologies avançades, per exemple energies renovables, renovació d’edificis)
 • Finançament
 • Conceptes i organització (per exemple motivació de l’usuari)
Etapes i fites del projecte

Quins dels vostres projectes implementats el considereu com una fita important respecte al desenvolupament del mercat o quan a innovació i per què?

 • Econòmic (Estalvi de costos energètics en relació a la Inversió total)
 • Prestació de beneficis socials i ambientals (per exemple estalvi d’emissions de CO2, creació de riquesa i de llocs de treball)
 • Volum dels projectes (estalvis totals d’energia en kWh i diners, nombre d’edificis involucrats, volums de la línia base)
 • Submission Template EESA Energy Service Provider 2015 

Categoria III: Best Energy Service Project (Millor projecte de serveis energètics)

En aquesta categoria el jurat seleccionarà els 3 projectes més destacats de tots els presentats. Tots els projectes presentats hauran d’abordar de manera satisfactòria els següents criteris:

Contribució al desenvolupament del mercat

Com ha contribuït el vostre projecte en el desenvolupament del mercat dels Serveis Energètics a Europa? Per exemple amb

 • Replicabilitat potencial
 • Aplicació de tecnologies avançades
 • Solucions financeres innovadores
 • Oferint productes i procediments estandarditzats
 • Activitats de marketing / transferència de know-how
Estalvis d’Energia i impacte ambiental

Quins resultats vareu aconseguir dins l’objecte del vostre projecte?

 • Prestació de beneficis ambientals socials i econòmics (per exemple reduccions d’emissions de CO2, creació de riquesa i llocs de treball, reducció de costos )
 • Volum dels projectes (estalvis energètics totals en kWh i diners, número d’edificis involucrats, valor de la línea base)
 • Altres impactes
 • Submission criteria and template Best Energy Service Project

Butlletí

Segueix-nos!