Vize

Vizí EESI 2020 je  vytvořit několik pilotních projektů realizovaných metodou EPC, které by se staly vzorem pro její další rozvoj. Metoda se ukázala být efektivním nástrojem k dosažení úspor energie ve městech a regionech, ale naráží na bariéru minima příkladů jejího systematického využívání za podpory strategických programů (např. RE.FIT, Berlín). Ve střednědobé perspektivě je cílem, aby každé město vidělo EPC jako vhodný prostředek k realizaci úsporných opatření a to i pro komplexní a rozsáhlé projekty nejen v oblasti pozemních staveb, ale i v dalších odvětvích jako např. veřejné osvětlení, apod. EPC by měla být představena jako účinná metoda ve většině členských států EU a do roku 2020 by tak mohly být realizovány vzorové příklady ve více než 100 velkých městech po celé Evropě.

EESI 2020 prosazuje metodu EPC zejména pro rekonstrukce budov veřejného sektoru, kde by mohly být vykázány úspory energie až 3%. Takového výsledku by mělo být dosaženo prostřednictvím strategických a dlouhodobých programů podporujících EPC realizovaných ve všech devíti městech a regionech zúčastněných zemí.

Do roku 2020 by zprostředkovatelé účastněných zemí měli v rámci Evropy připravit více než 50 EPC projektů. Těmito zprostředkovateli mohou být nejen energetické agentury, ale i soukromí konzultanti, kteří získali zkušenosti při školeních a seminářích pořádaných v rámci EESI 2020. Díky tomu by pak mohl mít každý potenciální zákazník možnost služby EPC konzultovat s proškoleným odborníkem schopným přípravy projektu EPC.

Po skončení trvání projektu EESI 2020 je v plánu dále rozvíjet EPC a do roku 2020 inicializovat při 150 milionové investici přibližně 150 EPC projektů a úsporu primární energie 2,22 mil. GJ/rok a snížení emisí skleníkových plynů o  116 tis. tun CO2/rok.

 

 

 

 

 

 

Zpravodaj

Následujte nás!