Vítězové 2014

Vítězové ročníku 2014 jsou:

Kategorie „Nejlepší projekt energetických služeb”

Po instalaci vysoce efektivního systému klimatizace a zavedení nového systému řízení budovy byla roční spotřeba elektrické energie snížena o 43,8 procent a spotřeba bioplynu o 35,8 procenta.

LICEU

Dolní Rakousy (ve městě Baden, Krems / Donau, St. Pölten, Wiener Neustadt a další): Energeticky úsporná smlouva uzavřená jménem rakouského Ministerstva školství, umění a kultury ve spolupráci se Siemens AG a Spolkové Real, Estate Company. Byla provedena různá opatření ke snížení energetické náročnosti budovy ve 38 školách. V prvním desetiletí Energy Performance Contracting, se spotřeba energie snížila o 23% a emise CO2 o 2.800 tun ročně.

BIG Pool 4

Nemocnice Jihlava, Česká republika, Vysočina: Smlouva EPC s poskytovatelem energických služeb, společností ENESA a.s. Roční úspora 484 tisíc Eur prostřednictvím úspor primární energie, a to ve výši 28% ve spotřebě plynu a 46 % ve spotřebě elektrické energie.

Kategorie “Nejlepší poskytovatel energetických služeb”

Cofely Germany GmbH: Jako dodavatel energetických služeb, společnost Cofely optimalizovala stavební fond policie St. Augustine v Severním Porýní-Vestfálsku, skládající se z 84 budov a téměř 130.000 m2 podlahové plochy. Cofely zaručuje snížení nákladů na energie o 55% a emisí CO2 o 5200 tun ročně po dobu deseti let.

Cofely

Kategorie “Nejlepší podporovatel energetických služeb”

CONSIP SpA, Veřejná akciová společnost italského Ministerstva hospodářství a financí: Vytvoření směrnice, výběrových řízení a šablon pro smluvy pro EPC ve správních orgánech Itálie. Na základě toho se podařilo snížení nákladů na 25% na celkem cca 13.000 veřejných budovách.

Consip

Ministerstvo hospodářství, energetiky, dopravy a regionálního rozvoje, stát Hesensko: Posílení energetickém sektoru služeb umožní státu Hesensko získávat do roku 2050 energii výhradně z obnovitelných zdrojů. Hessen stanovilo standardy pro rozvoj směrnice „Energy Performance Contracting ve veřejných budovách „. Od roku 2001 bylo v Hesensku dosaženo úspor ve výši 4 miliony Euro a 15.000 tun CO2 za rok.

Hessen

Zpravodaj

Následujte nás!