Ke stažení

Zde si můžete stáhnout nejnovější zpravodaj projektu EESI 2020 i starší čísla:

K projektu bylo vydáno několik tiskových zpráv:

 • Tisková zpráva: Mezinárodní konference o úsporách energie a uplatnění metody EPC: „Energetické služby se zárukou – perspektivní zdroj úspor v Londýně, v Berlíně i v Praze“
 • Tisková zpráva o soutěži EESA 2014
 • Tisková zpráva o soutěži EESA 2015
 • Tisková zpráva o mezinárodní konferenci EPC 2015

Zde můžete také stáhnout užitečné informace o trhu s energetickými službami, důležité dokumenty k EPC a metodiky zpracované v rámci projektu EESI 2020.

 • Zkušenosti získané v rámci projektu 2020 byly v jeho závěr shrnuty v Pozičním dokumentu na úrovni EU. Dokument je adresován zúčastněným stranám na úrovni EU a těm, jenž dále šíří informace v oblasti energetických služeb.
 • Dokument o českém trhu EPC
 • Vyhodnocení územní energetické koncepce Hl. m. Prahy, jehož cílem je naplnit požadavek zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Vyhodnocení zahrnuje popis vývoje v analyzovaných oblastech energetického hospodářství na území hl. m. Prahy od doby vyhotovení koncepce a identifikuje částí koncepce, jež je nutné aktualizovat.
 • Příručka o EPC obsahující základní informace pro zákazníky. Klade důraz zejména na přínosy metody, proces EPC a možná rizika.

Práce na pilotních projektech byla zaznamenána v projektových denících:

V následujících odkazech jsou k dispozici ke stažení užitečné dokumenty pro EPC vytvořené v rámci mezinárodních projektů EESI a EESI 2020:

1_Definice – Dokument obsahuje základní pojmy používané v projektech EPC.

2_Energetický audit_principy – Dokument popisující jednotlivé části energetického auditu (identifikační údaje, popis výchozího stavu a jeho hodnocení a návrh konkrétních opatření a jejich vyhodnocení z hlediska ekonomického, technického a environmentálního).

2_Energetický audit_specifikace – Dodatek k dokumentu obsahuje text a přílohy Vyhlášky 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

3_Zadávací dokumentace_principy – Dokument popisuje proces zadávání veřejných zakázek v ČR. Je věnován důležitým částem veřejné zakázky a stanovení kritérií pro hodnocení nabídek a kvalifikačních požadavků pro výběr firem.

4_Stanovení referenční spotřeby energie – Pomůcka pro výpočet referenční spotřeby energie. Pro vytvoření je zapotřebí shromáždit veškeré údaje o spotřebě a nákladech za teplo, elektřinu a vodu.

5_Financování – Dokument o možných zdrojích financování a základních finančních schématech pro EPC projekty.

     •  Vzorová smlouva pro projekt EPC včetně příloh:

Vzorova smlouva o poskytovani energetickych sluzeb_EPC

Vzorova smlouva o poskytovani energetickych sluzeb_EPC_prilohy

Metodika pro přípravu EPC pro státní organizace:  EPC_metodika pro statni sektor_2012

Zpravodaj

Následujte nás!