O projektu

Projekt EESI 2020 – European Energy Service Initiative 2020 se podílí na plnění cíle strategie EU snížit spotřebu energie o 20% do roku 2020. Jeho zaměřením je širší využití metody EPC (Energy Performance Contracting). Nová směrnice o energetických službách (2012/27/EU) zdůrazňuje, že energetické služby jako je EPC jsou důležitým nástrojem pro rekonstrukce budov a modernizace veřejné infrastruktury. Přestože se mnoho evropských měst a regionů zavázalo k realizaci energeticky úsporných opatření, existují bariéry, které brání využití metody EPC jako prostředku pro dosahování potřebných úspor. Mezi tyto bariéry se řadí zejména nedostatek systematických informací, chybějící kapacita na trhu, překážky v zadávání veřejných zakázek a nedostatečné zkušenosti zprostředkovatelů.

Projekt EESI 2020 byl založen jako podpora při řešení těchto bariér. Je zaměřen na dlouhodobou implementaci EPC  do energetických plánů velkých měst a metropolitních regionů. Projekt se chce podílet zejména na systematické provádění projektů EPC v dotčených městech a regionech. V rámci projektového týmu budou zkušení zprostředkovatelé EPC projektů (tzv. „senior partneři“) poskytovat pomoc při rozvoji projektů novým partnerům (tzv. „junior partneři“).

 

Zpravodaj

Následujte nás!