Intelligent Energy Europe

Program Intelligent Energy – Europe (IEE) vedený agenturou Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) jménem Evropské komise má za úkol přenesení a implementaci předpisů z politiky EU do jejich reálného využití. IEE zejména podporuje:

– zvyšování energetické účinnosti a racionální využívání zdrojů energie

– rozvoj nových a obnovitelných zdrojů energie a jejich diverzifikaci

– využívání nových a obnovitelných zdrojů energie v dopravě, jako např. biopaliva

Program IEE (2007-2013) je součástí evropského programu Comeptitiveness and Innovation Framework (CIP). Celkový rozpočet 730 milionů Euro je v rámci každoročních výzev použitý na  podporu evropských projektů. Podpora pokrývá až 75% uznatelných nákladů projektu. Do konce roku 2009 bylo v rámci programu podpořeno více než 450 projektů IEE a zřízeno na 60 nových regionálních energetických agentur. IEE financování zahrnuje také iniciativu ManagEnergy a kampaň Sustainable Energy Europe.

Zpravodaj

Následujte nás!