Předpokládané výsledky

  • Aktualizace a shromáždění základních dokumentů o EPC v každé ze zúčastněných zemí (regionální analýzy vhodnosti EPC na trhu, realizované vzorové projekty, nástroje pro hodnocení projektu, vzorové smlouvy, apod.)
  • Tvorba metodik a propagačních materiálů určených pro odborné poradenské firmy a vytvoření přehledu stávajících zdrojů informací k metodě EPC.
  • Pořádání seminářů pro nové odborné poradenské firmy se zájmem o poradenství v oblasti EPC.
  • Rozvoj národních programů využitelných pro metodu EPC zacílených na subjekty veřejné správy a regiony metropolí. Vytipování a posouzení minimálně 54 potenciálních EPC projektů a realizování 20 projektů EPC v období trvání Projektu EESI 2020.

Zpravodaj

Následujte nás!