European Energy Service Award

 

Evropská cena za energetické služby oceňuje vynikající úsilí a úspěchy v oblasti energetických služeb v Evropě. Toto  prestižní ocenění se uděluje pravidelně od roku 2005 projektům a společnostem, které učinily mimořádný příspěvek pro evropský trh energetických služeb.

Jste inovativní a vysoce kvalifikovaný poskytovatel energetických služeb nebo jejich podporovatel? Realizovali jste úspěšný a průkopnicky udržitelný energetický projekt?

Přihlášky se přijímají v těchto kategoriích:

1. Nejlepší evropský poskytovatel energetických služeb Otevřeno pro ESCO, které přispívají rozvoji trhu s dostatečnou ochotou riskovat a prokázat inovaci v návrhu technických opatření, která jsou prezentována v úspěšném přelomovém projektu.

2. Nejlepší evropský podporovatel energetických služeb Otevřeno pro společnosti, instituce nebo jednotlivce, kteří výrazně přispívají k rozvoji trhu energetických služeb, k překonávání stávajících překážek a implementaci jejich řešení.

3. Nejlepší projekt energetických služeb (3 ceny) Projekty se mohou týkat všech odvětví. Měly by ukázat vynikající výsledky v oblasti ochrany klimatu, použití inovativních technologií, nebo řešení konkrétní potřeby zákazníků na míru. V této kategorii mohou být oceněny maximálně tři projekty.

Formuláře pro přihlášení (v angličtině) a další informace lze najít na:

http://eesi2020.eu/news-events/eesa/

Uzávěrka přihlášek je 29. června 2015.

Vítězové budou vybráni mezinárodní porotou odborníků a převezmou ocenění na prestižní akci v Bruselu na podzim 2015. Evropské ceny pro energetické služby jsou organizovány Berlínskou energetickou agenturou v rámci projektu EESI 2020, podpořeným programem IEE Evropské komise.

Zpravodaj

Následujte nás!