Příklady dobré praxe

V rámci projektu EESI 2020 bude stanoveno evropské know-how v oblasti Energy Performance Contracting (EPC). Nejprve bude vytvořena regionální analýza trhu, na jejímž základě vznikne přehled základních EPC dokumentů a nástrojů zavedených v devíti zúčastněných zemích a posléze budou tyto EPC dokumenty  upraveny pro vybraný region či město z každé zúčastněné země.

Dále bude konsorcium rozvíjet centrální databázi referenčních projektů řešených metodou EPC, přístupnou v národním jazyce na příslušných webových stránkách EESI 2020.

Cílovými skupinami databáze EPC budou zprostředkovatelé (konzultanti, energetické agentury atd.) a koneční zákazníci (tj. převážně úředníci veřejné správy, městská zastupitelstva, pod.). Webové stránky poskytnou jednotný přístup ke kvalitním referenčním projektům EPC, k poradenství a informacím potřebným pro marketing.

Rozvoj evropské databáze úspěšných projektů bude v součinnosti a spolupráci s projektem Transparense.

Během trvání projektu EESI 2020, kdy budou vznikat projekty řešené metodou EPC, se referenční projekty budou hodnotit i ze strany uživatele.  Kromě klíčových informací o projektu (např. množství garantovaných úspor), budou zveřejněny také kontaktní údaje subjektů příslušných projektů pro možnost přímé výměny názorů a zkušeností.

 

 

 

Národní divadlo v Praze

Zařízení a původní situace Zařízení […] další »

Ústav pro péči o matku a dítě

Zařízení a původní situace Zařízení […] další »

Moravská Třebová

Zařízení a původní situace Zařízení […] další »

Praha 3

Zařízení a původní situace Zařízení […] další »

Rudolfinum, Praha

Zařízení a původní situace Zařízení […] další »