Poziční dokument k EPC na úrovni EU

Zkušenosti získané v rámci projektu 2020 byly v jeho závěr shrnuty v Pozičním dokumentu k EPC. Dokument je adresován zúčastněným stranám na úrovni EU a těm, jenž dále šíří informace v oblasti energetických služeb. Přečtěte si nebo stáhněte úplné znění zprávy na webové stránce EESI 2020, nebo si objednejte tištěné výtisky na adrese jana.szomolanyiova@svn.cz.

Smlouvy o EPC mají za cíl zvýšit důvěru mezi majiteli nemovitostí a investory v to, že navrhovaná energeticky úsporná opatření, budou v praxi dosažena. Dodavatel EPC v nich poskytuje záruku za to, že plánovaných úspor bude dosahováno po celou dobu trvání smlouvy.

Na základě zkušeností poskytovatelů EPC napříč 9 evropskými regiony byly v rámci projektu EESI 2020 identifikovány hlavní překážky rozvoje trhů EPC.

Významné jsou přetrvávající bariéry na úrovni regulace, kde jednou z nejnáléhavějších jsou pokyny Eurostatu vylučující mimobilanční financování EPC (tzv. „off-balance“).

Ústřední myšlenkou tohoto Pozičního dokumentu je, že překážky rozvoje EPC je možné překonat pouze s pomocí profesionálního vedení ze strany kvalifikovaných projektových facilitátorů, kteří chápou složitost modelů EPC a mohou rozvinout dobrou komunikaci a důvěru mezi jednotlivými smluvními stranami.

Ze zkušeností partnerů projektu EESI 2020 vycházejí následující doporučení:

  • Vytvořit nové způsoby práce v rámci a kolem rozhodnutí Eurostatu, které stanovuje, že kapitálové výdaje, které na sebe bere firma poskytující energetické služby, „je nutné zanést do bilance vládních institucí“.
  • Věnovat více pozornosti rozšiřování trhu soukromých uživatelů služeb EPC, který není rozhodnutím Eurostatu ovlivněn. Vedle sektoru veřejných budov zde stále ještě existuje rozsáhlý trh.
  • Ocenit roli projektových facilitátorů (konzultantů) při realizaci konkrétních projektů EPC a vyškolit více projektových facilitátorů na regionální úrovni.
  • Podpořit programy zaměřené na zkvalitnění národních programů a podmínek pro EPC a finanční podporu klientů EPC. Příkladem mohou být Národní rámec pro energetické služby v Irsku a program BAFA v Německu.

Zpravodaj

Následujte nás!