Mezinárodní konference o EPC v Praze

Asociace poskytovatelů energetických služeb zorganizovala za organizační a finanční podpory projektu EESI 2020 a za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu (program EFEKT) mezinárodní konferenci na téma „Energetické služby se zárukou – perspektivní zdroj úspor v Londýně, v Berlíně i v Praze“.

Konference se konala dne 26. listopadu 2013 ve velké zasedací síni Zastupitelstva Magistrátu hl. m. Prahy.
Akce byla pořádána pod záštitou 1. náměstka primátora hl. města Prahy, Ing. Jiřího Nouzy.

Na konferenci se hovořilo o zvyšování energetické účinnosti až o 20 % ve všech členských státech EU. Jednou z cest, jak zvýšení dosáhnout je využití energetických služeb s garantovanou úsporou (EPC) ve veřejném a podnikatelském sektoru. V Londýně i v Berlíně se tak již děje. Jen v Berlíně je 1 500 objektů, které šetří díky realizaci úsporných opatření metodou EPC. Na domácí scéně je jednou z bariér úspěšného rozšiřování EPC legislativa a někdy také nedůvěra veřejné správy. I přes tato omezení snesou domácí projekty, představené na konferenci, srovnání se světovou špičkou.

Prezentace od českých i zahraničních přednášejících jsou k dispozici na tomto odkazu: http://www.apes.cz/news/48/23/Mezinarodni-konference-o-EPC

Zpravodaj

Následujte nás!