Informační seminář o EPC v Dublinu

Společnost Codema organizovala 7. listopadu 2013 v Dublinu seminář o EPC, který navštívila řada zájemců z řad místních úřadů, členů irské agentury SEAI, poskytovatelů a zprostředkovatelů energetických služeb a projektových partnerů EESI2020.

Seminář zahájil Owen Keegan, zástupce města Dublin, a položil několik otázek týkajících se možnosti využití EPC ve veřejných budovách. Např.:

  • Mohou být realizovány energeticky úsporné projekty tak, aby byla zachována ekonomická výhodnost nabídky?
  • Mají regionální úřady dostatek znalostí a zkušeností potřebných pro řízení zakázek typu EPC?
  • Je trh poskytující EPC služby dostatečně rozvinutý, aby byl schopný poskytovat ekonomicky výhodné nabídky?

Dále seminář pokračoval prezentacemi od Sabine Piller z berlínské energetické agentury (BEA), Stjohn O´Connor z ministerstva energetiky (DCENR) v Irsku a Joy Hayden, výkonný ředitel z agentury Codema. Následovala panelová diskuze o praktických dopadech využití EPC, zkušenostech z jiných evropských měst a podpůrných mechanismech pro implementaci EPC v Irsku.

Vedoucí projektu Joe Hayden z agentury Codema vysvětlil: „Jednoduše řečeno, EPC stanovuje kritéria energetické náročnosti do standardní smlouvy o energetických službách, která má významný dopad na financování a rizika. EPC lze nejlépe vystihnout jako nabídku alternativního zdroje financí pro efektivní energetické služby za sníženého finančního zatížení uživatele. “

Více informací o celém semináři lze získat na následujícím odkazu:

http://eesi2020.eu/ie/wp-content/uploads/sites/6/2013/11/EPC-Information-Seminar.pdf

Zpravodaj

Následujte nás!