Въпросник за действащи и бъдещи ДГР

Въпросник за действащи и бъдещи ДГР

 

Първа част – ЕСКО или Проект по Дговор за енергоспестяване с

гарантиран резултат – ДГР

1

Страни по проекта:
а/ ЕСКО:б/ Клиент:

2

Град:

3

Обект по проекта:

4

Кратка характеристика на обекта:

5

Предвидени/реализирани мерки по ЕЕ и ВЕИ:1.2.3.

6

Начин за гарантиране на спестяванията:
Втора частКоличествена оценка
1 Размер на инвестицията – лв.
2 Период на изплащане – години
3 Начин на финансиране – кредит, лични средства, други?
4 Годишно потребление на битова ел. енергия преди ЕЕ мерки kWh лв.
 5 Годишно потребление на енергия за отопление преди ЕЕ мерки kWh или m3 лв.
6. Годишно потребление на енергия за БГВ преди ЕЕ мерки kWh лв.
7 Постигнато спестяване: % лв.
1-ва год. Ел. Енергия % лв.
Енергия за отопление % лв.
Енергия за БГВ % лв.

 

2-ра год. Ел. енергия % лв.
Енергия за отопление % лв.
Енергия за БГВ % лв.

 

3-та год. Ел. енергия % лв.
Енергия за отопление % лв.
Енергия за БГВ % лв.
Трета част – Качествена  оценка

1

Възможност за мулитплициране /внедряване в други сгради/:

2

Удовлетвореност от постигнатите резултати:

3

Проблеми при  избора на ЕСКО:

4

Проблеми/рискове при сключване на ДГР:

5.

Проблеми/рискове при изпълнение на ЕЕ мерките:

6

Проблеми/рискове за изпълнение на договорните отношения:

Бюлетин

Следвайте ни!