Срещи с общините

Обучението за консултанти по ДГР имаше за цел да подготви експерти в помощ на публичните власти  и ЕСКО за реализиране на проекти по ДГР. По този повод,  бяха проведени срещи с представители на общините, в които се провеждаше обучението, с цел идентифициране на проекти, подходящи за ДГР. За повече информация – виж прикачен файл.

Minutes

Бюлетин

Следвайте ни!