Публикация № 8 в сп. Строители

В първия брой на сп. Строители бе пуликувано съобщение за втория Инфо ден по проекта EESI 2020. Броят ще се празростанява по всички форуми, организирани в България по темата на Енергийната ефекивност и възобновяемата енергия.

Инфоденят бе провед в Община Сепарева баня, предвид успешното прилагане на модела ДГР за улично осветление в Общината.

article in Stroiteli

Бюлетин

Следвайте ни!