Публикация в сп. Строители № 3

Настоящата публикация е за обучението на консултанти по ДГР – проведено в гр. Пазарджик, 2015 г.

stroiteli 3,2015

Бюлетин

Следвайте ни!