Публикация в сп. Строители № 2

Българският екип на EESI2020 започна поредица от публикации в сп. Строители – хартиен и електронен вариант.

Настоящата е във вид на интервю за въвеждане целите и дейностите по поректа

stroiteli 2,2015

Бюлетин

Следвайте ни!