Публикация в електронен Бюлетин Еко Енергия

Прем м. април българският екип на EESI2020 публикува инофрмация за конкурса за енергийна услуга 2015 с цел информиране на фирми в сектор енергийни услуги за условията за кандидатстване.

E-Bulletin April 2015

Бюлетин

Следвайте ни!