Проучване на пазара на енергийните услуги в страната

Във връзка с целите на проект EESI2020 Европейски институт по труда извърши проучване на пазара на енергийните услуги в страната. Докладът с резултатите е на английски език. Като цяло, българският пазар на енергийните услуги се разглежда като такъв в развитие. Проблемите са от различен характер: институционален, законодателен, информационен + липса на добри практики, примерна документация и доверие. С проекта се цели преодоляване на не-технологичните бариери чрез обучение на независими консултанти по договори за енергоспестяване с гарантиран резултат.
За повече информация: приложен доклад
Report_ELI_statusquo

Бюлетин

Следвайте ни!