Комплект за обучение на консултанти по Договори за енергоспестяване с гарантиран резултат /ДГР/

Комплектът е предназначен основно за обучители. Идеята е да се създаде база данни на Консултанти по ДГР с цел подпомагане на публичните власти при реализиране на такива проекти и – разширяване на пазара на енергийните услуги в България.
training kit_BG

Бюлетин

Следвайте ни!