Въпросник и препоръки за внедряване на ДГР в България

Препоръките са направени на база попълнени въпросници от ЕСКО компании, общини, експерти и консултанти по ДГР.

По-долу са дадени въпросниците на български и английски – резюме.

Questionnaire_ELI-1

Questionnaire_ELI-BG-BG

Бюлетин

Следвайте ни!