Форум Енергийна Ефективност

На 17.02.2014 г. в зала София, Хотел Сити София се проведе Форум „Енергийна ефективност“ . Форумът бе организиран от Сружение „Клъстер за Развитие на Енерго Ефективни Решения и Алтернативни Енергоизточници за Домакинства и Сгради“. В него взеха участие членовете на клъстера, както и експерти по енергийна ефективност, фирми от сектора, представители на Камарата на архитектите и други. Целта на Форума бе да се придставят нови, успешни проекти, продукти и тенхнологии за повишаване на енергийната ефективност, концепции. Също да се установят партньорски връзки с цел бъдещи съвместни дейности.
На форума, екип на Еврпоейски институт по труда представи проекта EESI2020: цели, резултати, добри практики и бъдещи планове.

РРРEESI2020-f
За повече информация:
www.reskluster.eu

20150217_152331

program.

Бюлетин

Следвайте ни!