Участие в обучение по проект Transparense

На 12 септември 2014 г. (петък) в Хотел “Света София”, гр. София, се проведе семинар-обучение на тема “Договори с гарантиран резултат”, организиран от Черноморски изследователски енергиен център в рамките на проект “Повишаване прозрачността на пазарите за енергийни услуги” (Transparense), съфинансиран от програма “Интелигентна енергия – Европа” на ЕС.

Семинарът е предназначен за общински служители, занимаващи се с технически, икономически и юридически въпроси, свързани с енергопотреблението. Те ще бъдат запознати със спецификите и възможностите за реализация на Договори с гарантиран резултат (ДГР

Европейски институт по труда представи проект EESI2020 – цели, задачи и проблеми.
РРРEESI2020-f

Бюлетин

Следвайте ни!