Флаер за EESI2020

Европейски институт по труда проектира и подготви отпечатването на 100 бр. двуезични флаери, представящи целите и дейностите по проект  EESI2020. Флаерите представиха проектните цели по време на различни национални и международни прояви, имащи отношение към предмета на проекта.

flyer-1-1

flyer-2

Бюлетин

Следвайте ни!