Трето информационно събитие по EESI2020

На 24.03.2016 г. Европейски  институт по труда – ЕИТ организира 3-то информационно събитие по  проект EESI2020. Събитието бе проведено  във формат на панел към Отворена среща по „Обновяване на публичния сграден фонд съобразно изискванията за града с близко до нулево енергийно потребление“. В него взеха участие 61 участници от: ЕСКО, Районни общини към гр. София, Министерство на енергетиката,  Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие, Министерство на младежта и спорта, Фонда за енергийна ефективност и възобновяема енергия, Софийска енергийна Агенция и др.

В него бяха представени две РРР от експертите на ЕИТ: д-р инж. Ирина Терзийска  на тема: “Европейска инициатива за постигане на целите на Европа 2020“  и инж. Никола Николов на тема:

«Проекти с ДГР – основни моменти и проблеми, как да представим проект по ДГР на потребителите».

Презентациите, дневният ред и списъка на участниците са представеин във файловете по-долу

IMG_2143IMG_2127

Agenda_24 March 2016-2

Participants_24 March 2016

Prezentation-Nikolov-24.03.2016.Sofia

РРРEESI2020-f

Бюлетин

Следвайте ни!