Програма на правителството, сектор Енергетика

Програмата на правителствто за стабилно развитие на Р България за периода 2014 – 2018 г. – сектор “Енергетика” бе публикувана на сайта на Министрество на енергетиката и икономиката:

programa_energetika

Бюлетин

Следвайте ни!