Предлага се създаването на Камара на консултантите по енергийна ефективност

Създаването на организацията е заложено в новия Закон за енергийната ефективност, който е публикуван за обществено обсъждане

Консултантите по енергийна ефективност ще се вписват в публичен регистър, който обаче ще се води от специална камара.

Това предвижда проекта за нов Закон за енергийната ефективност, който е публикуван за обществено обсъждане на портала за обществени консултации. Становища по текстовете могат да се изпращат до 23 април.

 

Предвижда се да бъде подготвен и специален закон за камарата на консултантите по енергийната ефективност, с който ще се регламентират всички обстоятелства и редът, по който ще се правят вписванията в бъдещия публичен регистър.

 

В момента регистър на консултантите по енергийна ефективност поддържа Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

 

В новия Закон за енергийната ефективност се предлага още консултантите да полагат изпит за познаване на нормативната база на всеки три години.

 

 

 

Бюлетин

Следвайте ни!