Отчет по изпълнение на плана за ЕЕ

На 08.07.2014г. с Решение №475 на МС е приет отчета за Изпълнението на Втория Национален План за Действие по ЕЕ 2011-2013г.
Пълният текст се намира на стр.: www.seea.government.bg/documents/Otchet_VNPDEE_2011-2013.pdf

Бюлетин

Следвайте ни!