Национален план за енергийна ефективност на РБългария

Министерството на енергетиката подготви и изпрати на Европейската комисия Нациаоналния план на РБългария за енергийна ефективност в периода 2014-2020.

Виж пълен текст

NEEAP_BG_2014-2020

Бюлетин

Следвайте ни!